KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Nii sotsiaalse kui ka loodusliku keskkonna säästmine muutub iga mõistliku ettevõtte jaoks aina olulisemaks teemaks.

Peame end üheks neist ja püüdleme iga päev nii klientide kui koostööpartneritega koos selle poole.

Meie eesmärk on keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik äritegevus.

Usume, et ohutu töökeskkond on tõhususe ja kvaliteedi märk.

Õnnetusi on võimalik ära hoida ja nii parendame pidevalt ohutust ning vähendame tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste juhtumeid ja keskkonnale avaldatud mõju.

Samuti on meie eesmärk aidata klientidel oma tegevuses vastata kõigile keskkonnaohutuse nõuetele, valmistades kaableid ja lahendusi, mis on ökonoomsed ja keskkonnasäästlikud.

Meie ohutussüsteemil on OHSAS 18001 sertifikaat ja meie keskkonnasüsteemile on antud ISO 14001 sertifikaat.